Архив за година: 2015

Най-новите изследвания в академичното издаване

Проследяване на най-новите изследвания в академичното издаване и наукометрия

Публикувано в Новини

Изследване на влиянието на индикатори и механизми

Изследване на влиянието на индикатори и механизми за прилагане върху редизайна на изданията и изграждане на умения у авторите.

Публикувано в Новини

Проучване на добри практики

Детайлно проучване на чуждестранните и българските издания с импакт фактор и покритите от тях критерии и индикатори въз основа на безплатния достъп до Web of Science, Journal Citation Report, InCites, Scopus, Science Direct.

Публикувано в Новини

От Галерия

За проекта

Изпълнител: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)
Проект “Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показателите за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знанието“
Ръководител: Доц. д-р Добринка Стойкова
Договор № ДФНИ К 02/2 (№ ФНИ К 02/79) Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ на МОН