За проекта

Проектът има за цел да обобщи международния и български опит в издаването на научни изследвания и в развитието на техните автори и да ги интегрира с нови научни идеи за постигане на най-високи критерии за влиятелност и интелигентен растеж, като отчита характеристиката на съвременното общество на знанието. Научете повече...

Предстоящо

  • Проучване на добри практики
  • Изследване на индикатори и механизми
  • Ретроспективен анализ
  • Изследователски посещения
  • Наръчник за редизайн
  • Организиране на семинар
  • Идеен проект и др.
Научете повече ...